Hack dig til et bredere smil

Take a smile

 

 

 

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”  ― Maya Angelou, afro-amerikansk digter og aktivist. 

Social innovation. Generøsitet. Pro-social adfærd. Overskud. Hverdagseventyr. Alt sammen begreber som virker rimeligt ‘nice-to-have’. Ud fra en common-sense betragtning giver det sig selv, at flinkhed og pro-social adfærd skal styrkes og dyrkes. Det som føles godt, vil vi have mer’ af – sådan er det bare. Eller hvad?

I 2010 begyndte Fucking Flink at sætte spot på disse fænomener. Fucking Flink vil gøre flinkhed til et parameter for vores velfærd og samfundsopbygning. Og må have ramt en tør plet; tanken blev i hvertfald ramt af pludseligt vokseværk.

Men hvorfor er det så vigtigt? Jo; videnskabsfolkenes studier taler sit klare sprog omkring vigtigheden af vores relationer. Bourdieu gav sociologien baghjul ved at begynde at tale om vores relationers enorme effekt igennem hans teori om social kapital. I moderne netværksteori taler teoretikere som Christakis og Fowler nu om, at selv indirekte relationer kan have en markant indvirkning på ens følelsesliv og de valg, man tager

> > > helt ud i 3. grad.

Det vil altså sige, at din bekendtes bekendtes bekendte, i betydelig grad kan have en indflydelse på dit liv. En sådan indirekte påvirkning, påviser de, kan starte kædereaktioner som ændrer folks adfærd på parametre så forskellige som politisk orientering, spiseforstyrrelser og sundhed. Og selvfølgeligt- dit eget, personlige overskud.  Det indebærer, at dit overskud, lidt som en virus, overføres fra menneske til menneske gennem handlinger og forventninger.

At relationer er et essentielt fænomen bliver således uomtvisteligt. Derfor er måden hvorpå vi har relationer fundamentalt betydningsbærende for, hvem vi er som mennesker. Og hvis vi kan blive dygtige til at hacke disse relationer, så har vi tappet ind i vores forvandlingspotentiales ground zero. Så rykker det. Så gearer vi op til at bygge de verdener vi trives allerbedst i, sammen.

Det er disse ‘livshacks’ som Fucking Flink bearbejder. Og det handler om at bygge nye stilladser over relationsarkitekturens fundament, så vi kan smitte hinanden med fucking flinkhed.

> > > helt ud i 3. grad.

Handlinger og forventninger er udtryk for konneksionslogikker, det vil sige vaner, regler og rammer for, hvordan mennesker forbinder sig med hinanden. Når mødet mellem dig og mig skal hyldes og levendegøres, så er vi født med et forsvindende simpelt og sejt redskab: smilet. Smilet er konneksionslogikkens steroid. Smilet gør os mentalt fleksible.

Forskere ved, at når forsøgspersoner smiler, skærpes deres opmærksomhed og evne til at tænke i helheder, og selv et smil som er påtvungent kan nedsætte smerte og ubehag. Hvor meget du smiler, er også en stærk prediktor for, hvor længe du vil leve. Set med evolutionære briller tyder det således på, at fucking flink adfærd gør os hårdføre i kampen om overlevelse. Eller bare gør os bedre til at leve.

Indenfor psykologien er ‘facial feedback-hypotesen’ et eksempel på en legemliggjort erkendelse, som egentligt bare står for, at en psykisk oplevet smerte eller glæde lagres i kroppen. Så når du kaster dig ud i den fysiske handling – at smile – så narrer du faktisk glæden frem – og så bliver det selvfølgelig nemmere at være flink.

Matias Hjulmann Seidler

 

Læg en Fucking Flink besked

comments