Persondatapolitik for FFlink ApS

Persondatapolitik for FFlink ApS

Har du spændt sikkerhedsselen? Godt – så kører vi:

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for FFlink ApS.

FFlink ApS er dataansvarlig

FFlink ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. FFlink ApS’ kontaktoplysninger er:

FFlink ApS 
Vognmagergade 10, 1
1120 København K
Danmark
CVR: 34895872
Mail: hej@fflink.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger FFlink ApS behandler

Flink ApS behandler følgende kategorier af personoplysninger

 • Navn og emailadresse til modtagere af nyhedsbreve
 • Adresse og telefonnumre på købere af støttemedlemskab
 • Navn og emailadresse på deltagere i undersøgelser

FFlink ApS bruger personoplysninger til

FFlink ApS bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail til personen.
 • Adresse og telefonnummer, ved køb af støttemedlemskab, så virksomheden kan gennemføre og behandle henvendelser vedrørende dit køb.
 • Navn og emailadresse på deltagere i undersøgelser, som selv har tilkendegivet, at vi må kontakte dem senere, med henblik på at tale videre om undersøgelsens tema

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når FFlink ApS behandler personoplysninger om dig, vil det ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a
  Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde aftalen med dig om tilsending af mail.
 • Samtykke er indsamlet i overenstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 4 stk. 11 og artikel 7.

Videregivelse af personoplysninger

FFlink ApS videregiver dine oplysninger, fordi er nødvendigt for at opfylde en mail-aftalen med dig, samt du har givet samtykke til det.

FFlink ApS videregiver personoplysninger til Mailchimp, som vi har databehandleraftale med. Du kan se Mailchimps privatlivspolitikker her og tage kontakt til deres Data Protection Officer i EU på denne mail: dpo@mailchimp.com.

FFlink ApS videregiver personoplysninger til Sruveymonkey, som vi har databehandler-aftale med. Du kan se SurveyMonkeys privatlivspolitik her. Og kontakte dem her.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

FFlink ApS overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Modtageren er Mailchimp, som er beliggende i USA. Datatilsynet har beskrevet USA som et sikkert tredjeland at overføre personoplysninger til.
Henvendelser til Mailchimp om personlige oplysninger kan ske på følgende adresser:
The Rocket Science Group LLC
d/b/a Mailchimp
Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE,
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

 

FFlink overfører dine data til Surveymonkey, som har servere i USA. Henvendelse til SurveyMonkey kan ske på følgende adresse:

SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd,
Ballsbridge
Dublin 4,
Ireland

Eller med kontaktformular her

Dine personoplysninger stammer fra

FFlink ApS har indsamlet dine oplysninger fra din tilmelding til nyhedsbrevet eller udfyldelse af spørgeskema. Oplysninger er kun indsamlet med dit samtykke. Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

Opbevaring af dine oplysninger

FFlink ApS opbevarer din personoplysninger, indtil nyhedsbrevet afmeldes eller indtil en måned efter afsluttet undersøgelse.

Dine rettigheder

Når FFlink ApS behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret at trække dit samtykke tilbage:

 • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte FFlink ApS pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som FFlink ApS allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

 • Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger FFlink ApS behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

 • Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis FFlink ApS har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger:

 • Du har ret til, at FFlink ApS sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte FFlink ApS skriftligt på hej@fflink.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside her.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Læg en Fucking Flink besked

comments