Nabokage

Nabokage_768 px
Flinke konkurrence betingelse
Den­ne kon­kur­ren­ce er hver­ken sponso­re­ret, ad­mi­ni­stre­ret af, el­ler as­so­ci­e­ret med Face­book. Vi finder 50 vin­de­re (25 på REMA1000s Facebook side og 25 på Fucking Flinks Facebookside) fredag den 11. maj 2018. Vi kontakter vinderne på Facebook.
Vin­de­ren skal sva­re til­ba­ge se­ne­st søndag den 13. maj 2018 – el­lers for­be­hol­der vi os ret­ten til at træk­ke en ny vin­der.
Som vinder håber vi du har lyst til efterfølgende at dele et billede af din nabokage og gerne dit selskab med os på www.idoflink.dk.

Læg en Fucking Flink besked

comments