vel

 

Hej og velkommen til Trekamp i Online Overskud. Trekampen er startet på initiativ af Fucking Flink, som du måske kender arrowherfra, hvor vi hver dag deler fucking flinke historier fra Danmark og hele verden til vores mere end 170.000 venner.

I trekampen er det dig og dine ideer, der skal frem i spotlightet. Vi i Fucking Flink tror nemlig på, at det er dig og dine klassekammerater, der sidder med en af nøglerne til at skabe Online Overskud, og den skal resten af verden naturligvis have lov til at se. Og hvis dine besvarelser bliver rigtigt gode, vil vi faktisk gerne have lov til at udgive dem på vores forskellige platforme såsom blog, facebook, instagram osv. Så hav det i baghovedet når du laver dine besvarelser og husk, at det, du synes er fedt, ikke nødvendigvis er det, din lærer synes er fedt – og lige i denne sammenhæng, er det fint nok!
 

 
 

intro
 
 

 

 

Vi danskere er verdens lykkeligste folk. Og så er vi et af de folk, som bruger sociale medier allermest. Hvad nu hvis vi også blev verdens bedste til at vise overskud, når vi er online? Hvis vi satte os for at vise resten af verden, at man sagtens både kan lave sjov og være uenig i en anstændig tone.

Internettet har bragt fantastiske fremskridt med sig. Det har knyttet verden tættere sammen, væltet korrupte magthavere. Vi kan på sociale medier dele oplevelser med venner og familie på helt nye måder, og den skrevne kommunikation er pludselig blevet meget mere dynamisk, spontan og langt hurtigere. Men medaljen har også en bagside. Hårde ord, hadefulde kommentarer og racistiske bemærkninger får pludselig nye muligheder og et langt større publikum. I dag kan langt de fleste af os bare lukke ned eller skynde os videre til nye sites. Heldigvis. Men skal vi bevare denne mulighed i fremtiden – og sikre at det grimme og dumme ikke overtager – er det nu, vi skal forebygge. Vi skal sætte os sammen og finde nye løsninger. Og … hjælp

 

 

 

 

 

opvarm

 

Før vi går videre til selve udfordringerne, og hvordan du kan hjælpe med at skabe Online Overskud, er det en god ide at varme lidt op og få sat en masser tanker i gang om vores online liv i dag. Start derfor med at se denne to film. Den varer 17 minutter:

 

 

 

bio

 

 

 

 

 

handsdirty

 

Kommunikation: Fortæl, hvad de sociale medier betyder for dit liv.

De sociale medier har stor betydning for jeres liv – både i forhold til den tid, I bruger på at være online, og i forhold til de informationer I hele tiden bliver bombarderet med. I denne opgave skal I beskrive den betydning, og hvilke konsekvenser den har. Jeres besvarelse kan være udformet som blogindlæg, en artikel, en video eller lignende. Husk på, at jeres besvarelser vil blive publiceret og offentliggjort på forskellige platforme og i forskellige medier ude ”i det virkelige liv”, så fokus skal være på den gode formidling af jeres historier, så modtageren nemt forstår budskabet – og måske endda også bliver rørt, kommer til at grine eller lignende.

Her kan du finde inspiration fra andre, der på fornem vis har formidlet et godt budskab, så det har givet genklang hos mange mennesker:

 

atleselfiekramkram

 

 

 

 
aktion

Vi skal på sigt skabe Online Overskud overalt på internettet, men I skal bare starte i et af hjørnerne. Find et sted online, som trænger til at blive fyldt med overskud og digitale krammere, og udfør en aktion der for at skabe Online Overskud. Det kan være parallelklassens facebookgruppe, der trænger til at få lidt god stemning, eller et firma, som netop har oplevet en shitstorm og trænger til at få pustet nye positive vinde over sig. Eller noget helt tredje.

Besvarelsen skal indeholde dokumentation for den udførte aktion samt en refleksion over det resultat, aktionen har medført. Kom der en modreaktion? Skabte det forandring?

Her kan du finde inspiration fra andre, der har skabt Online Overskud:

404blå404gul404pink

thumbsthumbsthumbsthumbs

 

 

 

 

 

analyse

 

Hvor på nettet er der underskud, og hvor er der overskud?
Udpeg forskellige sider/profiler på forskellige sociale platforme, hvor der på der er henholdsvis overordnet positiv stemning og negativ stemning. Lav en komparativ analyse af de steder. Hvad er forskellen på de henholdsvis positive sider og de negative, og hvad kendetegner dem typisk?

Til besvarelsen skal man vælge et analyseredskab, man kender fra undervisningen. Det kan f.eks. være retorisk analyse (situation, afsender, modtager, emne, sprogbrug), diskursanalyse (ordkæder, plusord og minusord), sproghandlingsanalyse (optoning, nedtoning, facework).

Til sidst skal du udfra din analyse opstille fem gode råd og anbefalinger til community-manageren til, hvordan de bedst administrerer de sider/profiler, du har valgt.

 

 

eksempler

dotRETORISK ANALYSE
(situation, afsender, modtager, emne, sprogbrug) af Mette Frederiksens og Søren Pinds facebooksider?
 
dotDISKURSANALYSE
(ordkæder, plusord og minusord) af TV2 Zulus og TV2 Fris facebooksider.
 
dotSPROGHANDLINGSANALYSE
(optoning, nedtoning, facework) af henholdsvis Kims Chips og Claus Meyers facebooksider?