FFF – FLINK FAKTOR FORMLEN

(FFF) Flink Faktor Formlen:

af Karl Georg Laursen

2*Flinkhed – Kontekst = Flink Faktor

 Ideen bag FFF er at tilstræbe en klinisk analyseproces hvorigennem eliminering af egne fordomme muliggøres. Derudover er det et mere eller mindre positivistisk videnskabsværktøj til at objektivisere subjektive oplevelser, så de kan sammenlignes med andre lignende oplevelser.

Helt konkret kan vi bruge FFF til at måle på en persons handling i en given kontekst samt at vurdere, hvor flink handlingen er. Denne ide blev relevant efter et af vores sociale eksperimenter i Fflinkanalytics, hvor vi ønskede at vurdere niveauet af flinkhed hos butiksassistenter. Her var vores ”mavefornemmelse” ret god. Men vi fandt ud af, at vi med fordel kunne anvende lidt mere objektive parametre, derfor skabte vi FFF.

Her følger en forklaring af de forskellige komponenter, der optræder i FFF.

Flinkhed:

Point Beskrivelse Definition
5. FUCKING flink Højt engagement, bekræftende adfærd, vedholdende gode intentioner, ja-hat parret med klapsalve
4. Flink Højt engagement, bekræftende adfærd, ja-hat
3. Neutral Lavt engagement, Trummerummer videre, ligegyldighed, hvide tennis sokker og kliché-snak
2. Led Negativ respons, afvisende adfærd
1. Latterlig led opsøgende negativ, konfronterende adfærd

Det ses altså her, at flinkhed er en faktor fra 1-5, som finder sin hjemmel i den individuelle opførsel, som den person hvis adfærd man ønsker at vurdere, fremviser.

Kontekst:

Point Beskrivelse Definition
5. Meget fordrende Alt i situationen lægger op til at individet optræder flinkt, og både de fysiske og psykiske rammer er i orden.
4. Fordrende Situationen lægger op til at individet optræder venligt, og enten de fysiske eller psykiske rammer er i orden.
3. Normal Situationen er hverken specielt fordrende eller u-fordrende
2. Udfordrende Situationen lægger ikke op til at individet optræder venligt, og enten de fysiske eller psykiske rammer er ikke i orden.
1. Meget udfordrende Alt i situationen taler imod at individet skulle være flink.

Der er vigtigt at notere sig, at kontekst er meget situationel og potentiel omskiftelig, og de personer der optræder i den, har meget stor indflydelse på den.

Flinkfaktor: Ender med at blive en faktor fra -3 til 9. Alt under 1 er grader af Latterlig led, og alt over 5 er grader af FUCKING flink.

 

 

 

 

Læg en Fucking Flink besked

comments