Nabobar

Nabobar_768 px
Flinke konkurrence betingelser
Den­ne kon­kur­ren­ce er hver­ken sponso­re­ret, ad­mi­ni­stre­ret af, el­ler as­so­ci­e­ret med Face­book. Vi finder en vin­de­r mandag den 7. maj. Vi kontakter dig her på Facebook.
Du skal desværre være mindst 18 år for at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen.
Vin­de­ren skal sva­re til­ba­ge se­ne­st onsdag den 9. maj – el­lers for­be­hol­der vi os ret­ten til at træk­ke en ny vin­der.
Som vinder forpligter du dig til efterfølgende at fortælle lidt om din nabobar og gerne med billeder som Fucking Flink kan bruge på sociale medier.

Læg en Fucking Flink besked

comments